Rabu, 02 Maret 2016

UTS DUA 7 SMP TAHUN 2016 – SEJARAH


UTS DUA 7 P TAHUN 2016 – SEJARAH


1.       Agama Hindu dan Budha berasal dari India yang diciptakan oleh Bangsa Arya (berasal dari Asia Barat).

2.       Agama Budha secara khusus diciptakan oleh Pengerang Sidharta yang kemudian menjadi Budha Gautama.

3.       Kasta adalah tingkatan dalam masyarakat Hindu berdasarkan profesi atau pekerjaan.

4.       Jeni kasta dalam agama Hindu:
a.       Brahma: pendeta
b.       Ksatria: bangsawan
c.        Waisya: pedagang
d.       Sudra: pelayan

5.       Trimurti adalah tiga dewa utama dalam agama Hindu yaitu Brahma (pencipta), Wisnu (pemelihara), dan Syiwa (perusak).

6.       Reinkarnasi adalah kelahiran kembali dalam agama Hindu, apabila orang berbuat baik pada kehidupan awal maka pada kelahiran kembali ia akan naik kasta.
7.       Jika manusia sudah mencapai tahta brahmana, ia akan mencapai moksa yaitu terbebas dari kelahiran kembali dan naik ke surga).

8.       Teori tentang penyebaran agama Hindu Budha
a.       Teori brahmana oleh Van Leur: agama Hindu Budha disebarkan oleh pendeta
b.       Teori ksatria oleh CC Berg: agama Hindu Budha disebarkan oleh bangsawan atau prajurit
c.        Teori waisya oleh N.J. Krom: agama Hindu Budha disebarkan oleh pedagang
d.       Teori arus balik oleh FDK Bosch: agama Hindu Budha disebarkan oleh pelajar yang belajar ke pusat belajar Hindu Budha

9.       Pengaruh Hindu Budha:
a.       Agama: dari kepercayaan animisme-dinamisme menjadi kepercayaan kepada dewa-dewi Hindu dan penganut Budha.
b.       Pemerintahan: munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Budha.
c.        Arsitektur: dibangunnya candi dan stupa untuk memuja dewa yang disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia.
d.       Bahasa: penggunaan bahasa sangsekerta dengan huruf pallawa, contoh hasil serapan dari bahasa sangsekerta: Pancasila, Dasa Dharma, Kartika eka Paksi, Parasamya Purnakaya Nugraha, dll.
e.        Sastra: adanya karya sastra yang dipengaruhi kisah pewayangan India yang disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Misalnya:
                             i.      Kitab arjunawiwaha oleh Mpu Kanwa
                           ii.      Kitab sutasoma oleh Mpu Tantular
                         iii.      Kitab negarakertagama oleh Mpu Prapanca

10.    Kerajaan Kediri:
a.       Didirikan abad ke-11 di Kediri, Jawa Timur
b.       Raja yang paling jaya adalah Jayabaya
c.        Jangka Jayabaya adalah ramalannya mengenai kedatangan bangsa asing ke Nusantara
d.       Runtuh pada masa Kertajaya karena pemberontakan Ken Arok
e.        Peninggalan: Kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca karangan Mpu Panuluh, Kakawin Samaradhana karangan Mpu Dharmaja, dan Candi Panataran.

11.    Kerajaan Singasari:
a.       Didirikan abad ke-13 di Tumapel, Jawa Timur
b.       Didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Rajasa Sang Wirabhumi
c.        Ken Arok mulanya adalah seorang lurah di Tumapel yang mencapai puncak kejayaan setelah membunuh Tunggul Amatung karena mencintai istrinya yang bernama Ken Dedes
d.       Puncak kejayaan pada masa Kertanegara dengan ekspedisi Pamalayu yang menguasai Sumatera
e.        Ekspedisi Pamalayu adalah siasat Kertanegara untuk membendung serangan Mongolia dengan cara mengajak kerajaan Melayu untuk bersekutu
f.         Runtuh karena pemberontakan Jayakatwang yang berhasil membunuh Kertanegara
g.        Peninggalan: Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ken Dedes.

12.    Kerajaan Majapahit:
a.       Pendiri: Raden Wijaya (panglima Singasari yang selamat dari serangan Jayakatwang
b.       Didirikan di desa Tarik, Kota Trowulan
c.        Diberi nama Majapahit karena tedapat pohon maja yang buahnya pahit
d.       Gelar Raden Wijaya adalah Kertarajasa Jayawardhana
e.        Puncak kejayaan pada masa raja Hayam Wuruk yang dibantu patih Gajah Mada
f.         Majapahit berhasil menguasai beberapa negara di Asia Tenggara melalui sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada
g.        Penyebab keruntuhan:
                             i.      Tidak ada tokoh yang secakap Hayam Wuruk
                           ii.      Pemberontakan di wilayah kekuasaan
                         iii.      Perang saudara yaitu perang paregreg
                          iv.      Munculnya kerajaan islam Demak
h.       Peninggalan majapahit:
                             i.      Kitab paparotan: menceritakan pemerintahan Singasari dan Majapahit
                           ii.      Kitab sutasoma: terdapat kalimat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Mangrua
                         iii.      Kitab negarakertagama : menceritakan keadaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk
                          iv.      Prasasti butak: menceritakan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit dan keterkaitan antara Singasari dengan Majapahit


PILIHAN GANDA

1.       Agama Hindu dan Budha berasal dari India yang diciptakan oleh ....
a.       Bangsa Arya                      c. Bangsa Dravida
b.       Bangsa Romawi                                d. Bangsa Ainu
2.       Agama Budha secara khusus diciptakan oleh Pengerang Sidharta yang kemudian menjadi ....
a.       Rajendra Coladewa         c. Ashoka
b.       Dewa Brahma                    d. Budha Gautama
3.       Kitab suci agama Budha adalah ....
a.       Weda                                  c. Bodhi
b.       Tripitaka                            d. Gangga
4.       Tingkatan dalam masyarakat Hindu berdasarkan profesi atau pekerjaan disebut ....
a.       Moksa                                 c. Kasta
b.       Reinkarnasi                       d. Trimurti
5.       Penganut agama Hindu menyembah banyak dewa yang disebut ....
a.       Polyteisme                         c. Moksa
b.       Dinamisme                        d. Reinkarnasi
6.       Trimurti adalah tiga dewa utama dalam agama Hindu yaitu ....
a.       Waisya, Sudra, dan Brahma
b.       Brahma, Wisnu, dan Shinta
c.        Ganesha, Ksatria, dan Sudra
d.       Brahma, Wisnu, dan Syiwa
7.       Kelahiran kembali dalam agama Hindu, apabila orang berbuat baik pada kehidupan awal maka pada kelahiran kembali ia akan naik kasta disebut ....
a.       Polyteisme                         c. Moksa
b.       Reinkarnasi                       d. Trimurti
8.       Jika manusia sudah mencapai tahta brahmana, ia akan mencapai ....
a.       Surga                                   c. Moksa
b.       Nirwana                             d. Akherat
9.       Teori yang menyatakan bahwa agama Hindu Budha disebarkan oleh pendeta adalah ....
a.       Brahmana                          c. Waisya
b.       Ksatria                                                d. Arus balik
10.    Teori yang menyatakan bahwa agama Hindu Budha disebarkan oleh pelajar yang belajar ke pusat belajar Hindu Budha adalah ....
a.       Brahmana                          c. Waisya
b.       Ksatria                                                d. Arus balik
11.    Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Budha adalah pengaruh Hindu Budha di bidang ....
a.       Agama                                 c. Arsitektur
b.       Pemerintahan                   d. Karya sastra
12.    Dibangunnya candi dan stupa untuk memuja dewa yang disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia adalah pengaruh Hindu Budha di bidang ....
a.       Karya sastra                      c. arsitektur
b.       Agama                                 d. pemerintahan
13.    Karya sastra Indonesia dipengaruhi kisah pewayangan dari ....
a.       India                                   c. Yunani
b.       Persia                                 d. Arah
14.    Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah ....
a.       Majapahit                          c. Demak
b.       Kediri                                  d. Kutai
15.    Ramalan mengenai kedatangan bangsa asing ke Nusantara adalah ....
a.       Negarakertagama             c. Pararotan
b.       Jangka Jayabaya               d. Hariwangsa
16.    Kerajaan Kediri runtuh pada masa Kertajaya karena ....
a.       Pemberontakan Jayakatwang
b.       Serangan kerajaan  Mongolia
c.        Pemberontakan Ken Arok
d.       Pemberontakan di wilayah lain
17.    Peninggalan Kerajaan Kediri adalah ....
a.       Kitab Hariwangsa, Gatot Kaca, Candi Panataran
b.       Kitab paparotan, Kitab sutasoma, Prasasti butak
c.        Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ken Dedes
d.       Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu
18.    Lurah di Tumapel yang mencapai puncak kejayaan setelah membunuh Tunggul Amatung adalah ....
a.       Ken Dedes                          c. Mpu  Gandring
b.       Jayakatwang                      d. Ken Arok
19.    Kerajaan Singasari didirikan oleh ....
a.       Tunggul Amentung            c. Kertanegara
b.       Ken Arok                             d. Kertajaya
20.    Puncak kejayaan Kerajaan Singasari pada masa ....
a.       Tunggul Amentung            c. Kertanegara
b.       Ken Arok                             d. Kertajaya
21.    Siasat Kertanegara untuk membendung serangan Mongolia dengan cara mengajak kerajaan Melayu untuk bersekutu disebut ....
a.       Ekspedisi Pamalayu        c. Sumpah Palapa
b.       Ekspedisi Alam Gaih        d. Kakawin Smaradhana
22.    Kerajaan Singosari Runtuh karena ....
a.       Pemberontakan di wilayah lain
b.       Serangan kerajaan  Mongolia
c.        Pemberontakan Ken Arok
d.       Pemberontakan Jayakatwang
23.    Raja Kahuripan yang membagi  dua wilayah  menjadi Kadiri dan Jenggala adalah ....
a.       Dyah Tulodong                  c. Raden Wijaya
b.       Airlangga                           d. Kertanegara
24.    Pendiri Kerajaan Majapahit adalah ....
a.       Hayam Wuruk                   c. Raden Wijaya
b.       Airlangga                           d. Kertanegara
25.    Kerajaan Majapahit didirikan di desa Tarik, ....
a.       Kota Trowulan                  c. Kota Malang
b.       Kota Kediri                         d. Kota Tulungagung
26.    Majapahit berhasil menguasai beberapa negara di Asia Tenggara melalui sumpah palapa yang diucapkan ....
a.       Kertanegara                       c. Raden Wijaya
b.       Airlangga                           d. Gajah Mada
27.    Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa raja ....
a.       Kertanegara                       c. Jayabaya
b.       Hayam Wuruk                   d. Gajah  Mada
28.    Perang saudara yaitu perang paregreg adalah penyebab keruntuhan ....
a.       Kerajaan Kahuripan        c. Kerajaan Majapahit
b.       Kerajaan Kediri                                d. Kerajaan Singosari
29.    Kalimat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Mangrua terdapat dalam ....
a.       Kitab sutasoma                                c. Kitab paparotan
b.       Kitab negarakertagama  d. Kitab Hariwangsa
30.    Kitab yang menceritakan keadaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk adalah ....
a.       Kitab sutasoma                                c. Kitab paparotan
b.       Kitab negarakertagama  d. Kitab Hariwangsa

Jawablah dengan baik dan benar!
31.    Jelaskan proses munculnya agama Hindu Budha!
32.    Jelaskan 4 teori masuknya agama Hindu Budha ke Indonesia!
33.    Sebutkan 4 penyebab keruntuhan Kerajaan  Majapahit!
34.    Jelaskan 3 karya sasta peninggalan Kerajaan  Majapahit!
35.    Jelaskan 5 peninggalan agama Hindu Budha di Indonesia!Tidak ada komentar:

Posting Komentar