Senin, 12 Mei 2014

SOAL UKK 7 SMP : IPS - SEJARAH

ULANGAN SEMESTER II
7 SMP IPS – SEJARAH
A.     Pilihan Ganda

1.       Agama Islam masuk pertamakali pada abad ke-7, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya ....
a.       Batu nisan Fatimah binti Maimun
b.      Batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh
c.       Catatan perjalanan Marcopollo
d.      Perkapungan di pantai barat Sumatera
2.       Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dibuktikan dengan penemuan ....
a.       Batu nisan Fatimah binti Maimun
b.      Batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh
c.       Catatan perjalanan Marcopollo
d.      Perkapungan di pantai barat Sumatera
3.       Bukti yang memperkuat bahaw Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 adalah ditemukannya ....
a.       Batu nisan Fatimah binti Maimun
b.      Batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh
c.       Para pedagang yang singgah di Sriwijaya
d.      Perkapungan di pantai barat Sumatera
4.       Batu nisan Fatimah binti Maimun ditemukan di....
a.       Kudus                                  c. Banten
b.      Aceh                                    d. Gresik
5.       Batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh ditemukan di....
a.       Kudus                                  c. Banten
b.      Aceh                                    d. Gresik
6.       Kesamaan budaya seperti peringatan 10 Muharam merupakan teori yang menyatakan bahwa Agama Islam berasal dari ....
a.       Tiongkok                            c. Arab
b.      Persia                                  d. Gujarat
7.       Kesamaan batu nisan merupakan teori yang menyatakan bahwa Agama Islam berasal dari ....
a.       Gujarat                                c. Tiongkok
b.      Persia                                  d. Arab
8.       Raja Maluku yang beragama islam pertamakali adalah ....
a.       Sultan Malik Al-Shaleh                c. Zainal Abidin
b.      Datok ri Bandang            d. Sultan Suryanullah
9.       Pangeran Samudera dari Kalimantan Selatan se-telah beragama islam berganti nama menjadi ....
a.       Sultan Malik Al-Shaleh               c. Zainal Abidin
b.      Datok ri Bandang          d. Sultan Suryanullah
10.   Maulana Malik Ibrahim adalah nama lain dari ....
a.       Sunan Gresik                    c. Sunan Ampel
b.      Sunan Kalijaga                 d. Sunan Bonang
11.   Mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya meruapakan peranan dari ....
a.       Sunan Giri                          c. Sunan Bonang
b.      Sunan Kudus                    d. Sunan Ampel
12.   Mensejahterakan kaum miskin dan menganjur-kan raja serat rakyat Kerajaan Demak untuk hidup sederhana adalah peranan dari ....
a.       Sunan Giri                          c. Sunan Drajat
b.      Sunan Kudus                    d. Sunan Kalijaga
13.   Seorang guru tasawuf dan mengajarkan Islam kepada kalangan bawah adalah peranan dari ....
a.       Sunan Muria                     c. Sunan Kudus
b.      Sunan Gunung Jati         d. Sunan Bonang
14.   Syair  Perahu dan Syair Burung Pingai adalah karya sastra karangan ....
a.       Bukhari al-Jauhari          c. Nuruddin ar-Raini
b.      Fatimah binti Maimun d. Hamzah Fansuri
15.   Bustanus Salatin (Taman Raja-Raja) adalah karya sastra karangan ....
a.       Bukhari al-Jauhari        c. Nuruddin ar-Raini
b.      Fatimah binti Maimun                d. Hamzah Fansuri
16.   Tanggal 12 Rabiulawal adalah perayaan ....
a.       Idul Fitri                             c. Maulid Nabi
b.      Idul Adha                           d. Isra Mi’raj
17.   Isra Mi’raj dirayakan pada tanggal ....
a.       12 Rabiulawal                  c. 27 Rajab
b.      1 Muharram                      d. 10 Dzulhijah
18.   Raja pertama Kesultanan Samudera Pasai adalah Meurah Silu yang berganti nama menjadi ....
a.       Sultan Malik al-Shaleh c. Sultan Hairun
b.      Raden Patah                     d. Zaenal Abidin
19.   Kesultanan Samudera pasai terletak di ....
a.       Selat Makasar                  c. Selat Sunda
b.      Selat Malaka                     d. Selat Karimata
20.   Perlak merupakan pusat perniagaan yang maju adalah isi catatan perjalanan ....
a.       Fa-Hien                               c. Marcopollo
b.      I-Tsing                                 d. Ibnu Battuta
21.   Kesultanan Demak adalah kerajaan islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh ....
a.       Sultan Agung                    c. Pati Unus
b.      Raden Patah                     d. Sultan Trenggono
22.   Masa kejayaan Kesultanan Demak dicapai pada masa pemerintahan ....
a.       Sultan Agung                  c. Pati Unus
b.      Raden Patah                   d. Sultan Trenggono
23.   Kesultanan Banten dirintis oleh ....
a.       Nurullah                             c. Abdul Mufakir
b.      Sultan Ageng Tirtayasa                d. Sultan Alaudin
24.   Kesultanan Cirebon didirikan oleh salahsatu walisongo yang bernama ....
a.       Sunan Gunung Jati         c. Sunan Gresik
b.      Sunan Kalijaga                 d. Sunan Muria
25.   Kesultanan Makasar adalah gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo yang pertama kali dipimpin oleh ....
a.       Mopasamba                      c. Sultan Hairun
b.      Sultan Hasudin                                d. Sultan Alaudin
26.   Ajaran yang menyatakan bahwa bumi bulat dan mengelilingi matahari adalah ....
a.       Geosentris                        c. Galaktosentris
b.      Heliosentris                      d. Antroposentris
27.   Semangat 3G, Gospel berarti ....
a.       Mencari emas                  c. Mencari kejayaan
b.      Menyebarkan agama    d. Mencari kekayaan
28.   Penjelajah samudera dari Portugis yang berhasil menguasai Malaka adalah ....
a.       Bartholomeus Diaz        c. Colombus
b.      Vasco de Gamma            d. D’Albuquerque
29.   Penjelajah samudera dari Spanyol yang dianggap pertama kali mengelilingi dunia adalah ....
a.       Colombus                          c. de’ Houtman
b.      Cristopher                         d. Magelhens
30.   Bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596 dipimpin oleh ....
a.       Van Neck                           c. Pieter Both
b.      De’ Houtman                    d. Van Persie
31.   Pembangunan Jalan Pos dari Anyer sampai Panarukan dipimpin oleh ....
a.       Daendels                           c. de’ Houtman
b.      Raffles                                                d. Van den Bosh
32.   Jendral Jansen adalh pengganti ....
a.       Daendels                          c. de’ Houtman
b.      Raffles                               d. Van den Bosch
33.   Sistem sewa tanah (Landrent system) diterapkan oleh ....
a.       Daendels                          c. Jendral Jansen
b.      Raffles                               d. Van den Bosch
34.   Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) diterapkan oleh ....
a.       Daendels                          c. Jendral Jansen
b.      Raffles                               d. Van den Bosch
35.   Douwe Dekker dan Baron van Hoevell adalah tokoh yang menentang ....
a.       Tanam paksa                    c. UU Agraria 1870
b.      Sewa tanah                       d. Koeli Ordonantie
36.   Undang-undang Agraria merupakan penerapan dari sistem ekonomi ....
a.       Pancasila                            c. Terpusat
b.      Liberal                                 d. Sosialis
37.   Max Havelaar adalah buku karangan ....
a.       Deandels                           c. Multatuli
b.      Raffles                                                d. Baron van Hoevell
38.   Raja Ternate yang dibunuh Portugis di Benteng saint John bernama ....
a.       Sultan Hairun                   c. Mopasamba
b.      Sultan Baabullah            d. Zainal Abidin
39.   Portugis berhasil dikalahkan rakyat Ternate yang dipimpin oleh ....
a.       Sultan Hairun                 c. Mopasamba
b.      Sultan Baabullah           d. Zainal Abidin
40.   Perlawanan Kesultanan Mataram terhadap kedudukan VOC di Batavia dipimpin oleh ....
a.       Sultan Agung                    c. Sutan Batoegana
b.      Pati Unus                           d. Sultan Trenggana
41.   Perjanjian yang menandai tunduknya Kesultanan Mataram terhadap VOC adalah perjanjian ....
a.       Saragosa                             c. Tordesilas
b.      Bongaya                             d. Giyanti
42.   Ayam Jantan dari Timur adalah sebutan untuk ....
a.       Aru Palaka                         c. Pati Unus
b.      Sultan Agung                    d. Sultan Hasanudin
43.   Karena politik devide et impera, raja Banten yang bernama .... berhasil dikalahkan anaknya yang bernama Abdul Kahar.
a.       Sultan Ageng Tirtayasa                c. Sutan Batoegana
b.      Sultan Haji                         d. Sultan Trenggana
44.   Perang Paderi terjadi di .... dan dipimpin oleh ....
a.       Jogjakarta – Diponegoro
b.      Sumatera Barat – Imam Bonjol
c.       Batavia – Sultan Agung
d.      Banten – Sultan Ageng Tirtayasa
45.   Belanda masang patok di makam leluhur untuk pembuatan jalan raya merupakan sebab langsung perang ....
a.       Paderi                                 c. Banten
b.      Diponegoro                      d. Puputan
46.   Siasat Belanda untuk menghadapi Diponegoro adalah ....
a.       Guerrilla warfare            c. Cultuurstelsel
b.      Benteng stelsel                               d. Landrent system
47.   Diponegoro berhasil ditangkap Belnda dengan cara licik dan diasingkan ke Manado hingga wafat di ....
a.       Manado                              c. Cianjur
b.      Batavia                                d. Makasar

B.      Essai

1.       Jelakan 3 pedapat masuknya Agama Islam ke Indonesia beserta buktinya!
1)      Abad ke-7:
-          Ditemukan perkampungan Arab di pantai barat Sumatra.
-          Raja Tashih mengirimkan duta ke Kerajaan Holing tahun 674.
2)      Abad ke-11:
-          Penemuan batu nisan Fatimah binti  Maimun (1082) di Leran, Gresik.
3)      Abad ke-13
-          Catatan perjalanan Marcopollo
-          Penemuan batu nisan Sultan malik Al-Shaleh (1297) dari Samudera Pasai.

2.       Sebutkan 5 faktor mudah berkembangnya Agama Islam di Indonesia!
1)      Disebarkan dengan damai
2)      Tidak ada sistem kasta
3)      Upacara ritual sangat sederhana
4)      Syarat masuk Agama Islam sangat mudah
5)      Islam bersifat terbuka

3.       Sebutkan 6 cara penyebaran Agama Islam di Indonesia!
1)      Perkawinan                      4) Politik
2)      Perdagangan                    5) Kesenian
3)      Pendidikan                       6) Tasawuf

4.       Sebutkan 3 peranan Walisongo!
1)      Pendakwah dan penyebar Agama Islam
2)      Pendukung dan penasehat kerajaan Islam
3)      Pengembang kebudayaan Islam

5.       Jelaskan 9 nama walisongo beserta perananya!
1)      Sunan Gresik: mencetak kader di Gresik
2)      Sunan Ampel: mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta
3)      Sunan Bonang: pencipta lagu macapat dan alat musik bonang
4)      Sunan Drajat: mengajarkan hidup sederhana
5)      Sunan Giri: berdakwah di bidang pendidikan
6)      Sunan Kudus: menjabat sebagai hakim tinggi dan panglima militer
7)      Sunan Muria: berdakwah pada kalangan bawah
8)      Sunan Kalijaga: berdakwah dengan pertunjukkan wayang
9)      Sunan Gunung Jati: mengukuhkan kekuasaan Islam di Jawa bagian barat.

6.       Sebutkan 8 ciri khas bangunan masjid kuno!
1)      Mempunyai denah bujur sangkar
2)      Di kedua sisinya terdapat serambi
3)      Atapnya berbentuk tumpang
4)      Letaknya di tenagah-tengah kota
5)      Di sisi barat terdapat mihrab
6)      Halaman masjid dikelilingi tembok
7)      Di sekitarnya terdapat kolam
8)      Di sekitarnya terdapat  makam ulama

7.       Apa yang dimaksud dengan keraton? Dan sebutkan 3 fungsi alun-alun!
Keraton adalah tempat untuk melakukan kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan dan sebaga tempat tinggal keluarga raja.
Fungsi alun-alun sebagai tempat:
1)      Pertemuan sultan dengan rakyatnya
2)      Latihan perang bagi prajurit keraton
3)      Hiburan/pesta pada perayaan tertentu

8.       Jelaskan 3 ciri makam kuno bercorak Islam!
1)      Jirat/kijing: bangunan dari batu yang bebentuk persegi panjang dengan arah lintang utara-selatan.
2)      Nisan: tonggak pendek dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kubur.
3)      Cungkup: bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat.

9.       Jelaskan 4 peninggalan karya sastra bercorak Islam!
1)      Hikayat: cerita/dongeng yang dibuat sebagai wahana pelipur lara.
2)      Babad: cerita berlatar belakang sejarah.
3)      Syair: puisi lama yang terdiri dari empat baris berakhiran sama.
4)      Suluk: kitab tentang tasawuf.

10.   Sebutkan 3 faktor pendukung pendorong munculnya dan penyebab runtuhnya  Kesultanan Demak!
Pendorong:
1)      Kemuduran Kerajaan Majapahit
2)      Malaka dikuasai Portugis, sehingga banyak pedagang yang pindah ke Demak
3)      Dukungan para ulama dan pembesar di Jawa
Proses keruntuhan Kesultanan Demak:
1)      Wafatnya Sultan Trenggana.
2)      Konflik antara Pangeran Sekar Sedo Ing Lapen (adik Sultan Trenggana) dengan Pangeran Prawata (anak Sultan Tranggana).
3)      Balas dendan Arya Penangsang (anak Pangeran Sekar).
4)      Arya Penangnya dapat dikalahkan oleh Jaka Tingkir (Hadiwijaya)  dan mendirikan Kerajaan Pajang.

11.   Sebutkan 5 faktor pendorong penjelajahan samudera!
1)      Jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki
2)      Ajaran Copernicus tentang Heliosentris
3)      Kisah perjalanan Marcopollo dalam Imago Mundi
4)      Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5)      Semangan 3G (Gold, Glory, Gospel)

12.   Jelaskan masing-masing 2 tokoh penjelajah samudera dari benua Eropa beserta rutenya!
Bangsa Portugis
1)      Bartholemous Diaz: Portugis – pantai barat Afrika – ujung selatan benua Afrika.
2)      Vasco de Gama: Lisabon – Brazil – Afrika Selatan – Calcuta (India)
3)      Alfonso D’alberquerque: Lisabon – Brazil – Afrika Selatan – Samudera Hindia – Malaka
Bangsa Spanyol
1)      Cristophorus Columbus: mencapai Salvador (Kep. Bahama) dan dianggap sebagai penemu benua Amerika
2)      Ferdinan Magelhaens: ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia – Filipina (1521)– Magelhans bentrok dengan suku Macan – dilanjutkan Sebastian del Cano
Bangsa Belanda
1)      Cornelis de Houtman: mendarat pertama kali di Banten tahun 1596
2)      Jacob van Neck: mendarat kedua kali di Banten tahun 1598

13.   Sebutkan 5 kebijakan Deandels di Indonesia!
1)      Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja paksa (rodi)
2)      Membangun armada militer yang kuat
3)      Memperbaiki struktur pemerintahan
4)      Menggalakan penyerahan hasil bumi
5)      Membangun pabrik senjata

14.   Sebutkan 6 hak VOC sebagai sekutu Belanda!
1)      Hak miliki tentara dan suatu negara (octroi)
2)      Hak mengadakan perjanjian dgn raja-raja
3)      Hak mengangkat pegawai
4)      Hak menduduki daerah asing
5)      Hak membentuk pengadilan
6)      Hak mencetak uang

15.   Sebutkan 4 alasan gagalnya sistem sewa tanah!
1)      Tidak ada dukungan para Bupati
2)      Masyarakat belum mengenal ekonomi uang
3)      Kesulitan menentukan luas kepemilikan dan tingkat kesuburan tanah
4)      Kesulitan dalam menentukan besarnya pajak

16.   Sebutkan 3 peninggal Raffles di Indonesia!
1)      Buku History of Java
2)      Kebun Raya Bogor
3)      Bunga bangkai (Rafflesia Arnoldi)

17.   Sebutkan 2 akibat tanam paksa bagi rakyat dan bagi pemerintah Belanda!
Bagi rakyat:
1)      Mulai mengenal berbagai tanaman ekspor
2)      Banyak yang sakit dan meninggal kelelahan
Bagi Belanda:
1)      Surplus keuangan
2)      VOC untung besar

18.   Sebutkan ketentuan UU Agraria tahun 1870 dan pengaruhnya bagi rakyat Indonesia!
Ketentuan:
1)      Swasta memiliki hak untuk menguasai faktor produksi
2)      Masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi
3)      Pemerintah tidak ikutcampur dalam perekonomian
Pengaruhnya bagi rakyat:
1)      Munculnya perkebunan besar, pelayaran, pertambangan, dan perindustrian
2)      Rakyat mulai mengenal sistem ekonomi uang
3)      Industri kecil terdesak oleh barang impor
4)      Eksploitasi besar-besaran SDA dan SDM

19.   Sebutkan 5 isi Perjanjian Bongaya (18-11-1667)!
1)      Makasar harus mengakui mopoli VOC
2)      Wilayah Makasar harus diperkecil
3)      Makasar harus mengganti biaya perang
4)      Benteng-bentang Makasar harus dihancurkan
5)      Aru Palaka sebagai Raja Bone

20.   Sebutkan 5 peninggalan kolonial Belanda dalam bidang kesenian dan teknologi yang masih ada hingga saat ini!
1)      Kesenian: alat musik tanjidor, tari dansa, bahasa Belanda, peralatan makan, dan pakaian rapih untuk acara formal.

2)      Teknologi: bangunan benteng, bendungan, irigasi, jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api dan stasiunnya.

1 komentar: